Vi arbetar för hållbarhet

Vi strävar efter hållbar städning med hänsyn till det sociala, miljön och framtidens krav på kvalitet. Meritum har lång erfarenhet vilket medför en gedigen grund i kunskap och kännedom om marknadens behov vad gäller städning. För såväl företag som privatpersoner. Vi har en djup och bred strävan efter en ”ren bransch” med transparens och tydlighet om vad som gäller. Rätt städning till rätt pris. Rätt lön och rätt arbetsförhållanden för medarbetarna.

Miljön i fokus

Vår städning är inte bara renare för miljön, det ger också ett renare slutresultat helt utan kemikalierester. Vi följer rådande miljölagstiftning och ser till att vår personal vet vad det innebär i det dagliga arbetet. Meritum är certifierade av Green care professional vilket innebär att vi bidrar till hållbarhet och säkerhet för människor i kommande generationer.

Ett rent nöje!

Alla människor har olika behov och tankar om vad städning är. Därför vill vi träffas och gå igenom hur vi kan hjälpa just dig.
För oss är det ett rent nöje!