Vad är en värdegrund?

Värdegrund är ett begrepp som syftar till ett kollektivs gemensamma etiska grundvalar eller värderingar. Hur behandlar vi varandra? Hur är man när man är schysst? Hur bemöter vi kunderna och vad har vi för kultur på vårt företag? Det som kommer inifrån en organisation speglas direkt i hur företaget upplevs utåt. Om man kommunicerar en sak och kunderna upplever en annan, tappar snart företaget förtroende.

Ett växande företag måste ha en gemensam samsyn – Tidigare har det varit jag som förmedlat vår värdegrund utåt men i den här tillväxttakten måste vi alla hjälpas åt att förmedla ”Meritumandan”. Exakt vad den är och innehåller jobbar vi med under hela 2016. För oss är det viktigt att vi är ett och samma företag och att våra medarbetare vill vara våra ambassadörer ute på marknaden, säger VD Christina Nilsson. Incitamentet är att tillväxt kräver samsyn och engagemang för en gemensam sak.

Meritum satsar på bättre sammanhållning

Under 2016 arbetar Malin Hofflander bland annat med värdegrundsarbetet med ledningen och medarbetarna på Meritum AB i Sölvesborg. De har träffats i olika workshops under året och diskuterat frågor som rör det dagliga arbetet och tillsammans satt upp vilka spelregler som ska gälla i framtiden.

– Förutom ett starkare varumärke som ”ärligt” kan kommuniceras ut mot marknaden, får organisationen en bättre sammanhållning. Mer glädje och omtanke som smittar av sig i både kundbemötande och lönsamhet, berättar Malin Hofflander.