Värderingar som bygger vårt varumärke

Glädje

Vi har en positiv inställning till varandra och vårt arbete. Vi visar varandra uppskattning och skapar tillsammans god gemenskap.

Respekt

Vi visar varandra hänsyn och förståelse. Våra olikheter ses som en tillgång, där alla är lika viktiga oavsett personlighet och roll i företaget.

Ansvar

Vi följer uppsatta regler och utför vårt arbete med kvalité, på rätt sätt och i rätt tid.

Samarbete

Vi är omtänksamma och hjälper varandra att tillsammans arbeta för att uppnå våra mål. Vi är lojala mot företaget och följer fattade beslut.

Öppenhet

Vi skapar förtroende mellan varandra med ett tillåtande och uppriktigt klimat, där vi pratar med varandra istället för om varandra.

Bilder från arbete med våra värdegrunder.

Varumärke som arbetar för hållbarhet

Meritum har lång erfarenhet vilket medför en gedigen grund i kunskap och kännedom om marknadens behov vad gäller städning. För såväl företag som privatpersoner.

Meritum har en djup och bred strävan efter en ”ren bransch” Transparens och tydlighet om vad som gäller. Rätt städning till rätt pris. Rätt lön och rätt arbetsförhållanden för medarbetarna.

Respekt, mångfald och gemenskap för framtiden.

Meritum strävar efter ett långsiktigt samarbete både med kunder och medarbetare. På så sätt kan Meritum växa med trygga anställningar och rekommendationer från nöjda kunder.

Med lojala långsiktiga kunder och medarbetare får verksamheten en kontinuitet och närhet. Vi lär känna varandra och litar på varandra. Vi förstår varandra och känner tillit.

Med tillit och flexibilitet följer ett möjlighet att gemensamt utveckla nya städtjänster. Det kan vara rådgivning vid nybyggnation för att få så smart städning som möjligt eller hantering av möbler som gör att städtiden kan förkortas och därmed ge en mer ekonomisk lösning på sikt. Det kan handla om miljöfrågor både vad gäller städning och hantering av sopor.