Utökade RUT-tjänster från och med 1 augusti 2016.
Från och med den första augusti 2016 kommer antalet tjänster för rutavdraget att utökas. De nya reglerna innebär en utökning av trädgårdstjänster samt att flytt- och enklare it-tjänster ger rätt till rutavdrag.

Nya regler från 1 januari 2016
Riksdagen har beslutat om nya regler för rutavdraget som träder i kraft den 1 januari 2016.
Här är de förändringar som införts:

  1. Rutavdraget medges fortfarande med 50% av arbetskostnaden men maxbeloppet minskas till 25 000 kr för personer som inte fyllt 65 år. Har du fyllt 65 år vid årets ingång har du fortfarande rätt att göra Rutavdrag upp till 50 000kr.
  2. Rutavdrag för städning begränsas till att endast innefatta enklare städning eller annat rengöringsarbete samt flyttstädning
  3. Observera att rutavdrag för matlagning slopas

Vem har rätt till RUT-avdrag?
Grundkravet för utnyttjande av rutavdrag är att arbetet är utfört i köparens bostad. Köparen kan även få avdrag för arbeten som utförs föräldrarnas bostad förutsatt att köparen har betalat för arbetet. På skatteverkets hemsida kan ni läsa mer om vad som räknas som bostad och vad som ger rätt till rutavdrag

För vilka tjänster?
Du får skattereduktion för följande tjänster när de utförs i eller i anslutning till din bostad, ditt fritidshus eller hos dina föräldrar. Nedan kan du se några exempel som är berättigade till RUT-avdrag
– Städning

Fullständig information
Är du osäker på om ditt arbete är berättigat till rutavdrag?
Läs Skatteverkets information ”exempel på rutarbete”