Organisation

Meritum är medlem i Almega som är en förbundsgrupp inom Svenskt Näringsliv.

Almega arbetar för att stärka branschens rykte genom att kontrollera och framhålla seriösa företag på marknaden och därmed stärka branschens anseende. Meritum följer Almegas och Svenskt Näringslivs riktlinjer och vill vara en föregångare vad gäller en ”ren bransch” och höja statusen och kvaliteten i städbranschen.

Organisation som alltid finns till hands

Vår organisation har en central enhet i Sölvesborg. Härifrån planeras och struktureras all städning i ett nätverk mycket duktiga och ansvarsfulla medarbetare.

Styrelse

Meritum är ett företag vars strävan är att ta ett allt större samhällsansvar. Vi verkar aktivt inom vår bransch för att uppnå såväl ekonomisk, social som miljömässig hållbarhet. Vi känner också starkt för den region vi verkar i och strävar efter lokala samarbeten i så stor utsträckning som möjligt.

För att kunna bidra ännu mer är vårt mål att öka vår tillväxt ytterligare. Under år 2016 har vi byggt upp en stabil plattform för att på ett sansat vis kunna öka vår omsättning i högre tempo än tidigare. Vi vill bygga vår affär på förtroende och vara en pålitlig partner oavsett vilka krav eller önskemål våra kunder har. Vår organisation är väl rustad för att kunna möta framtidens efterfrågan.

Vår förhoppning är att få se dig som kund, vilket skulle bli ”ett rent nöje” för oss!